Fraikin pripravuje pre klientov telematickú evolúciu: takmer dva mesiace po stretnutí, počas ktorého sa firma Fraikin obrátila k svojim regionálnym pobočkám, aby vysvetlila vývin, ktorým momentálne prechádza, sme sa zišli s Olivierom Dutrechom, riaditeľom oddelenia pre inovácie v parížskej centrále Fraikin. Počas rozhovoru nám priblížil prebiehajúce zmeny.

Odrážajú sa zmeny vo vedení Fraikinu aj na zmenách stratégie týkajúcej sa inovácií?

OD:  Zaoberáme sa projektmi plánovanými na niekoľko rokov, takže momentálne je v tomto smere iba málo zmien. Ak sa ale na naše projekty pozrieme vo všeobecnosti, je tam jedna zmena a to v riadení inovácií s našimi zákazníkmi. Tento postup nazývame „charta inovácií“. Platí od konca roka 2017 a určili sme si v nej pozíciu akéhosi katalyzátora na prepojenie našej trhovej ponuky – napríklad na úrovni výrobcov, karosárov či iných súvisiacich činností – a stranou spotrebiteľov a odberateľov (inštitucionálnych aj odborných). Cieľom je podporiť lepšie využívanie vozidiel a dosiahnuť v tom najlepší možný výsledok. Napríklad umožňujeme kamiónom, aby boli efektívne až do posledného kilometra, čo najmenej zaťažovali prostredie s motormi prispôsobenými na fungovanie v centrách miest alebo aby mohli pomocou TMS oznámiť čas svojho príchodu. 

Spomínate funkciu TMS. Pracujete momentálne aj na nejakých telematických projektoch?

OD: Áno, je skutočne vôľou vrcholového manažmentu je, aby sa telematika stala našou vnútornou silou. Našou úlohou je nájsť spôsob, ako ponúknuť našim klientom a partnerom pridanú hodnotu. Chceme vytvoriť otvorenú platformu, ktorá bude schopná komunikovať prostredníctvom nášho softvéru so zákazníkmi a vozidlami. Cieľom je, aby sa telematika stala akcelerátorom podnikania našich klientov. Pred nami sú dve úlohy:  zabezpečiť zhromažďovanie informácií, vďaka ktorým budeme vedieť optimalizovať technickú i ekonomickú prevádzku spravovaných vozidiel, a tiež vedieť využívať dáta k naplneniu finančných či environmentálnych cieľov. Rovnako je to pre nás príležitosť poskytnúť zákazníkom viac služieb šitých na mieru zákazníka.“

Zdroj: celý rozhovor vo francúzštine je možné nájsť na tomto linku. Je však potrebná registrácia: > Lire la suite dans L’Officiel des Transporteurs n° 2929,