Užívateľská zóna

Prostredníctvom užívateľského rozhrania spoločnosti Fraikin sú zákazníci v ustavičnom kontakte s technickou podporou Fraikin, dostávajú najnovšie informácie z automobilového odvetvia, majú prístup k materiálom, technickému poradenstvu a k aktuálnemu cenníku služieb.

Asistencia pri nehode

Asistenčná linka 24/7 +421 2 3227 2730

Tabuľka poplatkov a provízií

Rozsah činností Poplatky
Poplatok za vrátenie preplatku4 €
Poplatok za identifikáciu platby zaslanej pod chybným VS2 €
Poplatok za odoslanie ostatných písomností8 €
Poplatok za prevod práv a povinností zo Zmluvy200 €
Poplatok za zabezpečenie strateného a/alebo ukradnutého a/alebo poškodeného evidenčného čísla vozidla a/alebo veľkého technického preukazu a/alebo malého technického preukazusprávny poplatok + 100 €
Poplatok za odoslanie druhej a každej ďalšej upomienky a/alebo výzvy písomnej upomienky40 €
Poplatok za vybavenie dopravného priestupku15 €
Poplatok zamanipuláciu s GPS systémom vykonaným Prenajímateľom4 €
Náklady na vymáhanie nesplatených pohľadávokpodľa skutočných nákladov
Poplatok za zabezpečenie strateného a/alebo ukradnutého a/alebo poškodeného certifikátu CEMT a/alebo ATP a/alebo Lärmarmes Kfz.cena certifikátu + 50 €
Poplatok za zabezpečenie stratenej a/alebo ukradnutej a/alebo poškodenej servisnej knižky a/alebo návodu na používanie50 €
Poplatok za vrátenie a odhlásenie mýtneho zariadenia (pokiaľ nie sú zabezpečené Nájomcom pred ukončením zmluvy a vrátením Predmetu nájmu)správny poplatok + 200 €
Dotankovanie vozidlareálne náklady tankovania + 20 €

Platí od 29. januára 2018
Všetky sumy sú bez DPH. K sume určenej podľa tabuľky bude pripočítaná DPH.

Výhody prevádzkovania vozového parku
Zjednodušená štruktúra
Udržiavanie vozidiel v pohotovostnom móde
Služby a riešenia na dosah ruky
Investičná bezpečnosť
Rýchle zariadenie formalít v súvislosti s dopravnou nehodou a vyriešenie nárokov.
Možnosť využiť vozidlá v celej EÚ
Finančné výhody
Presné odhady finančných nákladov
Nezávislé poradenstvo
Dozeranie na náklady za dopravu
Minimalizácia administratívnych nákladov
Investičná bezpečnosť
Pocit dlhodobej záruky
Výhody v účtovnom výkaze
Finančný kapitál ostáva nedotknutý
Zvyšuje sa kúpna sila
Minimalizácia rizík
Investičná bezpečnosť
Pružnejšia reakcia na zmeny
Zlepšenie ukazovateľa všeobecnej výnosnosti vozového parku

Sťažnosti

Vyvíjame primerané úsilie, aby ste boli spokojní so spoluprácou so spoločnosoťou Fraikin. Zavádzame iniciatívy zamerané na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a budovanie dlhodobých klientskych vzťahov. Pozorne si vypočujeme pripomienky, očakávania a sťažnosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Sťažnosti
[recaptcha]